Czy inwestowanie w grunty to duże ryzyko?

Grunty są najbardziej odporne na wahania cenowe i trendy koniunkturalne, a jednocześnie wzrost cen gruntów jest stabilny.

Gruty mogą być źródłem uzyskiwania przychodów. Mogą również stanowić zabezpieczenie na przyszłość, na emeryturę. Podlegają dziedziczeniu.

Nieruchomość gruntowa w każdym czasie i w każdej sytuacji gospodarczej, politycznej, czy nawet społecznej stanowi bardzo konkretną wartość.