Ograniczenia w najmie?…na rondzie w prawo.

Całkiem niedawno pisaliśmy o przewidywaniach dotyczących możliwych zmian w wynajmie lokali mieszkalnych, a w szczególności w „wynajmie dobowym” zastępującym często usługi hotelowe.

Nie musieliśmy zbyt długo czekać, by przewidywania zostały potwierdzone rzeczywistością. Pojawiły się propozycje regulacji najmu krótkoterminowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt tzw. Białej Księgi, która może w przyszłości stanowić podstawę zmian w prawie, pozwalających na ewidencjonowanie i sprawowanie kontroli nad tzw najmem krótkotrwałym.

Zawiera ona szereg zapisów, próbujących uregulować zasady najmu. Często są one sprzeczne ze sobą. Trudno tu pisać o bardzo szczegółowych rozwiązaniach dopóki nie zostaną wprowadzone w życie. Ministerstwo porusza kwestię zakwalifikowania najmu krótkotrwałego do działalności gospodarczej. Od zawsze sprawa ta budziła i budzi szereg wątpliwości z powodu wielu interpretacji prawnych i podatkowych.

Podmioty świadczące usługi wynajmu powinni pamiętać o konieczności rejestrowania w ewidencji prowadzonej przez władze lokalne w danej miejscowości.

Biała księga zakłada możliwość kontroli przez samorządy obiektów świadczących usługi wynajmu.

Z informacji przekazywanych przez gminy wynika, że w zasadzie żadna nie jest przygotowana na sprawowanie takiej kontroli. To tylko niektóre z propozycji.

Czy wprowadzenie w życie przepisów regulujących, a w istocie ograniczających, wynajem na doby będzie miało wpływ na rynek nieruchomosci mieszkaniowych? Wiadomym powszechnie jest, że duża część zakupów mieszkaniowych realizowana jest jako tzw. zakupy inwestycyjne.

Czy przygotowywane zmiany przepisów mogą objąć tzw. gotowce inwestycyjne?

W jaki sposób wprowadzane zmiany wpłyną na apart- czy condohotele, mając na uwadze to, że we wrześniu br ukazał się komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie inwestycji alternatywnych w nieruchomości, a przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „condohotele” w swoim komunikacie ostrzegał także UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

I wreszcie, w jaki sposób wprowadzenie nowych przepisów, w połączeniu ze spodziewanym osłabieniem popytu, będzie miało wpływ na koniunkturę na rynku mieszkaniowym?

Wszelkie zmiany staramy się śledzić na bieżąco. Jeśli tyko pojawią się nowe rozwiązania, postaramy się o tym poinformować.