Opis
DZIAŁKI – MARKOWSZCZYZNA

Markowszczyzna –  kompleks działek

Nieruchomość jest dobrze położona ze względu na dostęp do nowej obwodnicy Białystok-Łapy, co sprawia szybkie połączenie z centrum miasta Białystok

Teren posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną na zasadzie udzielonej służebności gruntowej .

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Zgodnie z w/w decyzją o warunkach zabudowy, ustala się:

Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budynki mieszkalne.

Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego: Linia zabudowy: 13m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej w odległości min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi. 9m od istniejącej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, t.j 6m od projektowanej linii rozgraniczającej tej drogi.

Wielkość powierzchni planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: do 20 %.

Udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50 %.

Szerokość elewacji frontowej: 13m (20 %).

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 10m.

Wysokość głównej kalenicy: do 10m.

Geometria dachu: Układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy.

Kąt nachylenia połaci dachowych: od 25 do 45 stopni.

Kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki: dowolne.

Istnieje możliwość zakupu działek pojedynczych jak również całego terenu.

 

Media:

 • energia elektryczna – tak
 • zaopatrzenie w wodę – z własnej studni, a docelowo z wodociągu gminnego,
 • odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną
 • zaopatrzenie w energię cieplną – indywidualne źródła ciepła.

Dostępne media w pobliżu: KANALIZACJA-przy działce, WODA, PRĄD, GAZ – ok. 100mb od działek

 • pow. od1314 m2
 • decyzjawz
 • energia elektr. tak
 • cena 100zł/m2
 • Nazwa działkiPowierzchniaCena (brutto)Dostępność
 • 244/2 i 264/31597 m285 zł/m2DostępnaZapytaj o działkę
 • 258/7 1215 m285 zł/m2Niedostępna
 • 258/81215 m285 zł/m2Niedostępna
 • 258/51514 m285 zł/m2DostępnaZapytaj o działkę
Kontakt
Masz pytania w sprawie oferty? Napisz do nas!