Opis
Działka usługowa Białystok, ul. Niedźwiedzia!!!

 

Do sprzedania nieruchomość zabudowana, płaska w kształcie prostokąta, o powierzchni całkowitej 4975 m2

położona w Białymstoku przy ulicy Niedźwiedziej przeznaczona pod usługi. Działka zabudowana budynkami: mieszkalnym i usługowym

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zostać przeznaczona na:

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.2U przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Na tych terenach,

1) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, z wyłączeniem istniejących stacji na terenach 2.2U (wyłącznie tankowanie gazu) (…)

2) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej, wyłącznie w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, przy czym powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 100 m2.

3. Na terenach 2.1U, 2.2U i 2.4U zakazuje się lokalizacji:

1) warsztatów: mechaniki pojazdowej, mechanicznych, stolarskich, ślusarskich, kamieniarskich,

2) myjni samochodowych,

3) lakierni,

4) usług pogrzebowych.

Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50 % powierzchni działki budowlanej,

b) teren biologicznie czynny – minimalnie 10 % powierzchni działki budowlanej,

c) wysokość budynków:

– maksymalnie 12,0 m na terenach 2.1U, 2.2U, 2.3U i 2.4U,

(…)

f) geometria dachów:

– dachy płaskie lub symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45o – na terenach 2.1U, 2.5U,

– dachy płaskie – na pozostałych terenach;

2) obsługa komunikacyjna – od otaczających ulic;

3) miejsca postojowe – według wskaźników i zasad zawartych w § 25.

Uzbrojenie terenu:

  • wodociąg

  • energia elektryczna

  • kanalizacja sanitarna

  • gaz

Dojazd:

  • przy drodze asfaltowej

Cena sprzedaży: 700 zł/m2 – 3.482.500 zł

Możliwość wynajęcia działki:

Cena wynajmu: 5 zł/m2 netto – 24.875 zł

  • planzagospodarowania
  • cena700 zł/m2
Mapa
Cena łączna: 3.482.500 zł
  • Nazwa działkiPowierzchniaCena (brutto)Dostępność
  • działka4975 m2700 zł/m2DostępnaZapytaj o działkę
Działka usługowa!!!
Kontakt
Masz pytania w sprawie oferty? Napisz do nas!