Opis
Działka z linią brzegową jeziora Tajty

Atrakcyjny teren położony na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty, w sąsiedztwie lasu. Teren z przeznaczeniem na przystań żeglarską, oraz hotel lub inną formę turystyki. Działka o dużych możliwościach inwestycyjnych.

Z bezpośrednim dostępem do jeziora – ok.180 m własnej linii brzegowej. Brzeg z małą ilością trzcin.

Opis nieruchomości:

 • Działka położona w obrębie geodezyjnym wsi Wrony leżącej nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko;

 • Powierzchnia działki: 14055 m2
 • Działka pod zabudowę inwestycyjną (obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego);

 • Kształt działki: nieregularny;

 • Odległość do lasu: ok. 25 m od granicy działki do dużego kompleksu leśnego;

 • Dojazd do działki: droga wojewódzka Giżycko – Kętrzyn, następnie gminna drogą asfaltową i ok. 50m gminą drogą gruntową. Zgodnie z MPZP planowane wykonanie fragmentu drogi;

 • Teren nie ogrodzony;

 • Sąsiedztwo: domy letniskowe, domy mieszkalne oraz działki pod zabudowę;

 • Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne;

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania:

I. Ustala się teren zabudowy usług turystycznych oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UT
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi związane z obsługą turystów obejmujące: hotel i gastronomię.
3. Dla noworealizowanych obiektów Ustala się nieprzekraczalną wysokość budynków kubaturowych do dwóch i pół kondygnacji naziemnych.
4. Forma budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych takich jak: wykładziny drewniane, ceramiczne, kamień. W szczególności formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:
1) dach – dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 30-45°,
2) pokrycie dachów materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwieni.
5. Na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody oso6owe.
6. Na terenie 1UT, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) zakaz obiektów o funkcji produkcyjnej mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
2) ewentualna uciążliwość obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki.
7. Dopuszcza się realizację obiektów uzupełniających związanych z podstawową funkcja terenu.

I. Ustala się teren turystyczno – rekreacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem 2 T
1. Podstawową funkcją terenu jest przystań żeglarska wraz z terenami zieleni urządzonej o funkcji ogólnodostępnej.
2. Na terenie 2 T możliwość budowy obiektów i pomostów związanych z przystanią żeglarską. Obiekt wrysowany na rysunku planu ma lokalizację orientacyjną.
3. Obiekty zlokalizowane na danym terenie winne być ściśle wkomponowane w krajobraz terenu.
4. Dopuszcza się lokalizację pól biwakowych przy zabezpieczeniu sanitariatów na terenie 1 UT.

 

 

Media:

 • Woda: tak, z istniejącego wodociągu gminnego – przy granicy działki;

 • Kanalizacja; tak, gminna – przy granicy działki;

 • Prąd: tak.

 • Gaz: brak;

Lokalizacja:

 • w miejscowości Wrony;
 • gmina Giżycko;
 • odległość od centrum Gizycka około 7 km;
 • własna linie brzegowa jeziora Tajty;

 • w sąsiedztwie lasu;

Stan prawny:

 • Własność: tak;

 • Księga Wieczysta: tak;

 • Cały teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 • pow.1,4055 ha
 • linia brzegowa180 m
 • prądtak
Mapa
 • Nazwa działkiPowierzchniaCena (brutto)Dostępność
 • działka pod inwestycje1,4055 ha 1.750.000. zł netto - 2.152.500 zł bruttoDostępnaZapytaj o działkę
Kontakt
Masz pytania w sprawie oferty? Napisz do nas!