Opis
Sprzedana! Działka 1874 m2 w Białymstoku, ul. Starosielce

Tylko w naszej ofercie!!!

Działka  budowlana w Białymstoku, położona przy ulicy Starosielce, osiedle Nowe Miasto.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz, od strony obwodnicy, pod budownictwo mieszkaniowo usługowe.

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w obr. Ścianka m. Białystok składająca się z działek o nr ew. 215/5, 216/7, 217/7 o łącznej powierzchni 1874 m2

Uwarunkowania wynikające z miejscowej polityki planowania przestrzennego: obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR LXII/769/06 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 23 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Ścianka, Starosielce i P. Łodzińskiego).

Sąsiadujące działki zabudowane domami mieszkalnymi lub o takim przeznaczeniu; w planie przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (od strony ulicy Starosielce) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi(od strony obwodnicy Al. Ignacego Józefa Paderewskiego); wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną

Uzbrojenie nieruchomości (dostęp do mediów) – media dostępne od strony ul. Starosielce – sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna światłowodowa, energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Drogi dojazdowe: Droga gminna ul. Starosielce, dojazd od strony obwodnicy Al. Ignacego Jana Paderewskiego; zjazd z węzła w ulicę Transportową, ponadto dogodny dojazd od ulicy Octowej

  • plan zagosp. przestrz.tak
  • media:energia, gaz, woda, kanalizacja, światłowód
Mapa
mieszkaniowa + usługi
  • Nazwa działkiPowierzchniaCena (brutto)Dostępność
  • działka 1874 m20 złNiedostępna
Kontakt
Masz pytania w sprawie oferty? Napisz do nas!